เลือกกระเบื้องหลังคาให้สวยลงตัว พร้อมตอบโจทย์การใช้งานอย่างตรงใจ

แบบหลังคาที่ลงตัว

แบบหลังคาที่ลงตัว

ในปัจจุบันมีแบบหลังคาให้เลือกสรรมากมายหลายรูปแบบ เพื่อตอบโจทย์แบบบ้านในสไตล์หลากหลายที่มีความแตกต่างกันตามรสนิยมความชื่นชอบ โดยแบบหลังคาแต่ละสไตล์ก็สามารถตอบโจทย์การใช้งานในลักษณะที่ต่างกันไป ลองมาดูกันว่าควรเลือกหลังคาแบบไหนให้ลงตัวกับบ้านมากที่สุด

แบบหลังคาทรงจั่ว เป็นรูปแบบหลังคาที่ได้รับความนิยมในการใช้งานตั้งแต่อดีตจนถึงปัจจุบัน ในช่วงยุคก่อนจะนิยมนำหลังคาทรงจั่วมาออกแบบร่วมกับบ้านไม้เรือนไทยในแถบภาคกลางที่ตั้งอยู่ในเขตที่ราบลุ่มแม่น้ำ ซึ่งเป็นภูมิภาคที่มีฝนตกชุกเกือบตลอดปี

โดยหลังคาทรงจั่วจะมีลักษณะเป็นจั่วสูง มีความลาดเอียงของหลังคาที่ช่วยให้ระบายน้ำฝนได้อย่างรวดเร็ว และยังมีช่องลมบริเวณจั่วของบ้านที่สามารถช่วยระบายความร้อนได้ดี พร้อมทำหน้าที่เป็นเกราะป้องกันตัวบ้านได้ดีทั้งแดดและฝน

ซึ่งในปัจจุบันก็ยังมีการนำหลังคารูปแบบนี้มาใช้ผสมผสานประยุกต์เข้ากับบ้านสมัยใหม่ให้มีความร่วมสมัยมากยิ่งขึ้น เนื่องจากเป็นรูปทรงหลังคาที่เหมาะกับสภาพอากาศร้อนชื้นของไทยและสามารถตอบโจทย์การอยู่อาศัยได้ดีทั้งด้านความสวยงามและการใช้งานที่ลงตัว

แบบหลังคาทรงปั้นหยา แม้หลังคาทรงนี้จะมีความคล้ายคลึงกับหลังคาทรงจั่ว แต่ก็มีความแตกต่างกันตรงที่หลังคาทรงปั้นหยาจะมีความลาดชันของหลังคาทั้ง 4 ด้าน

โดยมีการออกแบบชายคาให้ยื่นยาวออกไปคลุมตัวบ้านในแต่ละด้าน ซึ่งช่วยทำให้หลังคารูปทรงนี้สามารถทำหน้าที่กันแดดและกันฝนได้เป็นอย่างดี แต่อาจไม่สามารถช่วยระบายลมความร้อนได้ดีเท่าหลังคาทรงจั่ว จึงควรมีการติดตั้งฝ้าชายคาบ้านที่ช่วยในการระบายความร้อนเพิ่มเติม

แบบหลังคาทรงมะนิลา เป็นทรงหลังคาที่เกิดขึ้นจากการผสมผสานหลังคารูปทรงจั่วและทรงปั้นหยา โดยมีการออกแบบให้มีหน้าจั่วอยู่ตรงยอดหลังคา ซึ่งถือเป็นการต่อยอดให้หลังคาทรงปั้นหยาสามารถระบายความร้อนบริเวณใต้หลังคาได้มากขึ้น

และมีความแข็งแรงที่สามารถกันแดดและฝนได้เช่นเดียวกับหลังคาทรงปั้นหยา จึงสามารถพบเห็นหลังคารูปแบบนี้ได้ตามบ้านในภูมิประเทศเขตร้อนแถบเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ ออกแบบบ้าน

Leave a comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *